Apotheek Jonckheere - Digi Pharma kreeg begin juli 2020 een nieuwe eigenaar en gaat verder onder een nieuwe naam. Van harte welkom!

geneesmiddel onbeschikbaar

Steeds meer geneesmiddelen zijn onbeschikbaar, soms slechts enkele dagen, maar in sommige gevallen gaat het over weken en maanden. Sommige medicatie wordt zelfs volledig uit de markt gehaald.

Een geneesmiddel kan omwille van heel diverse redenen onbeschikbaar zijn: een probleem met de productie, logistiek of kwaliteit, een grondstof die niet beschikbaar is, stopzetting van de commercialisatie van een geneesmiddel, een beperkte voorraad…

Helaas houdt dat ook gezondheidsrisico’s in. Een behandeling wordt onderbroken, of vervangen door een alternatief dat soms minder effectief is dan de voorgeschreven medicatie of met ongewenste bijwerkingen. Dat kan nefaste gevolgen hebben op de gezondheid en levenskwaliteit van patiënten. Bovendien creëert het onnodig veel stress en neemt het kostbare tijd in beslag die jouw apotheker aan farmaceutische zorg, advies en begeleiding voor iedereen die dat nodig heeft, wil besteden.

Hoe lost jouw apotheker dat op?

Bij een onbeschikbaarheid doet jouw apotheker er alles aan om een concrete oplossing te voorzien. Hij probeert het geneesmiddel toch nog te verkrijgen via collega-apothekers, leveranciers, de geneesmiddelenfabrikant… Als dat niets oplevert, onderzoekt hij alternatieven, zoals een magistrale bereiding of invoer uit het buitenland bijvoorbeeld, altijd rekening houdend met jouw gezondheidstoestand en in overleg met je arts.

Is jouw geneesmiddel onbeschikbaar?

Met de applicatie FarmaStatus van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheids-producten (FAGG) kan je nagaan of jouw medicatie beschikbaar is. Die toepassing toont je actuele, volledige informatie voor alle vergunde geneesmiddelen in België. Fabrikanten zijn verplicht om hun onbeschikbare geneesmiddelen door te geven via de applicatie. Ze moeten daarbij ook de reden en de voorziene einddatum van de onbeschikbaarheid vermelden. Je kan ook vragen om op de hoogte te blijven van de onbeschikbaarheid.

Bron: APB- Welkom bij je huisapotheker! dec 2020